Regulamin korzystania z placu zabaw

Regulamin korzystania z placu zabaw

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

 


Plac zabaw ma służyć wypoczynkowi naszych najmłodszych, starajmy się więc, by zabawa
ta nie była zakłócana wypadkami spowodowanymi nieprzemyślanymi działaniami i dbajmy
o to miejsce, aby nasze dzieci miały możliwość zabawy w przyzwoitych warunkach
1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3-13;
2. Dzieci poniżej 13-tu lat muszą znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej;
3. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;
4. Na placu zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy wrzucać do koszy na śmieci;
5. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać
w godzinach od 7.00 do 20.00
6. Na placu zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie
placu zabaw. Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;
7. W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:
• palenie ognisk oraz używanie otwartego ognia;
• wchodzenie na dachy wież, na górę huśtawek;
• siadanie we dwoje i więcej osób na pojedynczych siedziskach huśtawek i bujaków;
• huśtanie się na stojąco;
• skręcanie huśtawek łańcuchowych;
• wjeżdżanie na plac zabaw rowerem, hulajnogą, na rolkach lub wrotkach;
• korzystanie z placu zabaw przez osoby powyżej 13 roku życia;
• korzystanie z urządzeń znajdujących się poza obrębem placu zabaw tj. trzepaków,
dachów, śmietników itp.;
• niszczenie roślinności, drzew, krzewów i kwiatów;
8. Na plac zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub środków odurzających;
9. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu;
10. Korzystanie ze wszystkich urządzeń placu zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem
i funkcją;
11. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne
szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać
do Administracji zauważone usterki, uszkodzenia itp.


TELEFONY ALARMOWE:
Straż Pożarna 998 Policja 997 Pogotowie ratunkowe 999

Ostatnio zmienianyczwartek, 18 luty 2016 17:41
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.gosir.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.